051 603 956 info@filmskivlak.si
Free

01 Kratka teorija filma

Na kratko o filmu

Vstopi

Enrolled

02 Animacija

Dodatek k delavnici stop motion animacije

Vstopi

Enrolled

03 VIDEO DELAVNICA / PRODUKCIJA VIDEO IZDELKA

Video delavnica - produkcija video dela

Vstopi