051 603 956 info@filmskivlak.si

INOVATIVNA PEDAGOGIKA

Uporaba novosti pri pouku – inovativna pedagogika

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije so nastale nove možnosti za poučevanje in učenje. Na tak način lahko osebe na bolj učinkovit način pridobivajo nova znanja. Z e-vključenostjo se ponujajo boljše možnosti za marginalne skupine, zlasti za osebe, ki so socialno in ekonomsko izključene. Informacijsko komunikacijsko tehnologijo v izobraževanju se uporablja tako pri poučevanju, kot tudi pri drugih delih izobraževanja (vsebinsko, organizacijsko…).