051 603 956 info@filmskivlak.si

Prožne oblike učenja: Predstavitev in uporaba orodij

EDTECH – Tehnologija za učenje

Tehnologija za učenje pomeni, da ustvarimo, uporabimo ali upravljamo primerne tehnološke vire, s katerimi lajšamo učenje in izboljšujemo dosežke. Tehnologija za učenje se nanaša na fizično strojno opremo in na učne teorije. Zajema več različnih domen, na primer teorijo učenja, spletno učenje, učenje z računalnikom in m-učenje (mobilno učenje).

Mediji

Mediji in pripomočki za učenje se lahko uporabljajo pri:

–   Podpori pri nalogah: pomoč pri tem, kako narediti nalogo (postopki in procesi)

–    Dostopu do različnih baz (pomagajo uporabniku najti potrebne informacije)

–    Alternativnih oblik prikazovanja znanja (več oblik prikaza, npr. video, avdio, slika, tekst…)

Obstaja veliko oblik fizične tehnologije, ki se uporablja za učenje: digitalne kamere, video kamere, interaktivne bele table, kamere za dokumente, LCD projektorji in elektronski mediji. Kombinacijo teh tehnik vsebujejo blogi, e-Portfoliji, virtualne učilnice ipd…

Video

Video tehnologija vključuje DVDje (lahko tudi VHS kasete), zadnje čase pa so aktualni tudi videi iz YouTube, Teacher Tube, Skype, Adobe Connect in spletne kamere.

Računalniki, tablični računalniki in mobilne naprave

Poučevanje in učenje na spletu: Pri skupnem učenju se skupina oseb skupno zavzame in koordinira, da doseže določen cilj ali nalogo. V času pametnih telefonov je vedno več možnosti za shranjevanje podatkov in uporabo aplikacij.

Računalniki in tablični računalniki omogočajo učiteljem, da uporabljajo Microsoft Word, PowerPoint, PDF datoteke in slike. Veliko mobilnih naprav omogoča m-učenje (mobilno učenje). Pametni telefoni se lahko uporabijo kot podpora za preverjanje časa, nastavitve opomnikov, prenos datotek…

OpenCourseWare (OCW) omogoča zastonj dostop do informacij, ki jih uporabljajo v programih različnih fakultet: MIT, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Univerza v Pensilvaniji in v Michiganu.

Google Classroom omogoča učiteljem kreiranje, upravljanje in ocenjevanje nalog. Google classroom stremi k temu, da ustvarja učno okolje brez papirjev.

 

Družbena omrežja

Družbena omrežja (npr. Twitter, blogi, Facebook) omogočajo učencem in učiteljem, da objavljajo ideje, zamisli in komentarje na spletni strani. Družbena omrežja so virtualne skupnosti, kjer lahko oseba komunicira z glasom, sporočili, instantnimi sporočili, video klici… V današnjem času že večina učencev uporablja socialne medije v zasebne namene. Nekateri učitelji so začeli uporabljati socialne medije kot pripomočke pri učenju.  Socialni mediji imajo pomembno vlogo pri komunikaciji učencev. Z uporabo socialnih medijev pri pouku, lahko učence poskušamo bolj učinkovito vključiti v učenje na način, ki ga že sami poznajo in uporabljajo . Uporaba socialnih medijev učencem omogoča deljenje mnenja, sodelovanje, vendar pa se morajo učenci znati samo-motivirati.

Neformalno okolje Facebook se je postopoma organiziral kot prostor integracije, komunikacije, izmenjave informacij  in sodelovanje med študenti in učitelji, zaradi česar je učinkovito učno orodje. Facebook se torej uporablja kot vir / učno orodje, pomembno spodbuja večjo udeležbo, sodelovanje v izobraževalnem procesu, poleg tega  krepi skupne gradnje, kritično in premišljeno znanje in informacije se delijo v imenu kolektivne inteligence.

Prednosti uporabe socialnih medijev v učnem procesu

  • Upravljanje z informacijami ( pozornost je potrebno posvetiti tudi temu, da je lahko preveč informacij)
  • Uporaba različnih medijev
  • Globalno zbiranje idej, informacij
  • Izboljšanje strokovnega izpopolnjevanja
  • Reflektivnost (blog)
  • Povezovanje z drugimi – izgradnja infrastrukture znanja
  • Izziv tradicionalnim oblikam komunkacije

Spletne kamere

Spletne kamere in neposredni spletni prenosi omogočajo virtualne učilnice in učenje v virtualnem okolju. Spletne kamere se lahko uporablja tudi za preprečevanje plagiarizma, ki se lahko pojavi pri e-učenju.

Bele table

Interaktivne bele table omogočajo pisanje na zaslon na dotik. Prikazan je lahko bel ekran ali druga vsebina.

Interaktivna bela tabla je učno orodje, ki omogoča prikaz računalniških slik na tablo z digitalnim projektorjem. Učitelj lahko nato prst uporabi kot miško in manipulira elemente na tabli, neposredno na zaslonu. Elemente lahko vlečete, kliknete in kopirate, učitelj pa lahko piše »ročna besedila«, ki jih je mogoče preoblikovati v besedilo in shraniti.
Table so močno orodje v učilnici, saj dodajajo interaktivnost in sodelovanje, omogočajo integracijo medijskih vsebin v predavanje in podpirajo sodelovalno učenje. Ko se uporabljajo inovativno, ustvarjajo široko paleto možnosti za učenje. Vendar pa v mnogih okoljih ne izkoristijo njihovega polnega potenciala. V mnogih primerih delujejo kot »veličastne« črne table.

Primer uporabe bele table pri matematiki

Ta vrsta orodja spodbuja kreativno poučevanje in motivira učence, da absorbirajo informacije.
Poučevanje z interaktivno tablo omogoča učiteljem, da sprejmejo vse različne učne načine:
• Učenci s tipnim načinom učenja se dotaknejo in premikajo stvari na tabli. Prav tako lahko naredijo opombe in poudarijo elemente.
• Učenci z vizualnim tipom učenja imajo jasen pogled na to, kaj se dogaja na tabli.
• Učenci s slušnim tipom učenja se lahko udeležijo razprav v razredu.

Prednosti uporabe belih tabel v učilnici

Povečanje angažiranosti študentov:
Markerji za suho brisanje so bolj zabavni kot svinčnik in papir. Učenci bodo vedno bolj navdušeni nad tem, da bodo delali s suhim brisalcem.

Omogoča hitro oceno:
Učenci lahko zaključijo matematični problem, napišejo odgovor ali razložijo svoje razmišljanje na beli interaktivni tabli, kar omogoča hitro ocenjevanje učenčevega dela. Ko učenci pišejo s svinčnikom, je težko videti odgovore vseh hkrati.

Omogoča hitro in nenačrtovano aktivnost, ko ste prekinjeni:
Učitelje se med urami ves čas prekinja. Nenačrtovani gostje, težavno vedenje ipd., je treba takoj obravnavati, to pa odvzema dragoceni čas v razredu. In učenci, ki so za nekaj minut prepuščeni sami sebi brez naloge, lahko hitro postanejo težko obvladljivi. Naloge na njihovi  interaktivni beli tabli ne zahteva predhodnega načrtovanja. Učenci lahko na primer računajo. To bo študente zadržalo na nalogi in učenju, medtem ko boste poskrbeli za prekinitev.

Enostavno brisanje napak:
Pisanje s suhimi brisalci je manj trajno. S hitrim brisanjem vse napake izginejo. To predstavlja varno učno okolje, kjer so učenci, ki so bolj perfekcionistični, bolj pripravljeni na napake.
Obstajajo pa tudi nekatere slabosti za table – večinoma stroški markerjev za suho brisanje – vendar koristi odtehtajo pomanjkljivosti.

Mentorstvo / Delo ena-na-ena z učenci
Učence lahko prosite, da na tabli predstavijo snov, ki ste jo razložili, da preverite, če so razumeli. Prav tako lahko tablo uporabite za učence med odmori, po šoli…

»Brainstorming« (vihranjene možgan)
To je odličen način za pregled ali aktiviranje predhodnega znanja pred poučevanjem novega koncepta.
Primer:
• Razdelite učence v pare ali v skupine po 3-4.
• Vsaki skupini dajte eno večjo belo tablo, markerje in radirko.
• Učenci izberejo “pisca”, se menjujejo pri pisanju, lahko pa se usedejo tako, da vsi pišejo.
• Dajte jim temo, o kateri bi lahko razmišljali. Na primer, lahko napišejo vse besede, povezane s hrano, v tujem jeziku.

Razmisli – pojdi v par – deli z drugimi
• Vsakemu učencu dajte majhno belo tablo, marker in radirko.
• Dajte jim temo. Naj razmišljajo o besedah, ki se lahko nanašajo na to temo, ter naj jih napišejo na svoje majhnih table.
• Dajte jim razumen čas (1-2 minut).
• Zdaj naj najdejo partnerja in svoje odgovore delijo drug z drugim. Ko se zdi, da so končali, jim dajte še minuto, da vidijo, ali lahko najdejo še več besed, ki jih noben od njiju še ni dodal na svoj seznam. Nove besede lahko napišejo na katerikoli ploščo.
• Zdaj naj vsak par poišče še en par, tako da so v skupinah po 4. Vsaki skupino štirih dajte večjo belo tablo, ki jo želite uporabiti za ustvarjanje glavnega seznama vseh njihovih besed. Ko naredijo glavni seznam, jim dajte še eno minuto, da dodajo še več besed, ki si jih lahko zamislijo.
• Ko je konec, naj preštejejo svoje besede. Skupina z največ besedami zmaga.
• Zmagovalna skupina deli svoj seznam z razredom.

Učenje vrstnikov / kratke skupne predstavitve
Večje bele table so odlične, če imate skupine, ki imajo kratko predstavitev v razredu. Prav tako lahko učenci učijo svoje vrstnike nek nov koncept. Ta strategija se lahko uporabi tudi za pregled. Vsaka skupina lahko napišete kratek pregled koncepta na svoji tabli. Table dobro delujejo, ker so približno tako velike kot plakat.

Screencasting (deljenje zaslona)

Screencasting omogoča, da uporabniki delijo svoje zaslone direktno preko brskalnika in naredijo on-line video, da lahko drugi uporabniki neposredno predvajajo vsebine. Oseba, ki predstavlja vsebino, ima torej možnost, da pokaže svoje ideje in tok misli, namesto da bi jih predstavila v besedilu. Uporabi se lahko kombinacija audia in videa, tako da učitelj lahko simulira resnični pouk. Učenci lahko posnetek dajo na pavzo ali ga prevrtijo, da sledijo svojim potrebam in zmožnostim, kar v učilnici ni vedno možno.

Virtualna učilnica

Virtualna učilnica simulira učilnico ali srečanja preko različnih komunikacijskih tehnologij. Spletne konference omogočajo GoToTraining, WebEx Training ali Adobe Connect. Učitelji in učenci lahko komunicirajo preko spletne kamere in mikrofona v realnem času. Lahko dvignejo roke, sprašujejo, rešujejo teste…

Virtualna učilnica omogoča, da učenci dobijo neposredna navodila od učitelja v interaktivnem okolju. Učenci imajo direkten in takojšen dostop do učitelja (za povratno informacijo ali usmeritev). Virtualna učilnica ponuja strukturirane urnike pouka, kar lahko pomaga učencem, ki jim nesinhrono učenje ni blizu. Večina aplikacij za virtualne učilnice omogoča snemanje, kar pomeni, da lahko učenci večkrat poslušajo predavanje. To je uporabno zlasti za učence, ki so takrat manjkali, ali pa pred izpitom.