7. 12. 2018 Delavnica: CŠOD BURJA, Portorož

Delavnica v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Burja v Portorožu je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki je trajal dvakrat po 90 minut so slušatelji spoznali kratko zgodovino filma. Predavanje in delavnica sta bili interaktivni.  Drugi del je prav tako trajal dvakrat po 90 minut. Udeležencem je bil podan kratek uvod in […]