15. 3. 2018 Delavnica: CŠOD Ljubljana

Delavnica v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Ljubljani je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki je trajal dvakrat po 90 minut so slušatelji spoznali kratko zgodovino filma. Pri predavanju so slušatelji aktivno sodelovali. Drugi del je prav tako trajal dvakrat po 90 minut. Slušateljem je bil podan kratek uvod in predstavitev […]