Kaj je FILMSKI VLAK


Center za mladinsko kulturo Kočevje skupaj s partnerji izvaja petletni nacionalni projekt. Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S svojim programom želimo krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti. V šolah bi želeli povečati vključevanje filmske vzgoje, saj so učenci vedno bolj izpostavljeni sodobnim tehnologijam, ki jih še ne znajo odgovorno uporabljati, hkrati pa želimo spodbuditi razumevanje filmske umetnosti, spoznavanje filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanje s področja filma. Naš Filmski vlak bo vključil učence zadnje triade osnovne šole ter dijake prvega in drugega letnika srednje šole. Vključeni bodo tudi študentje, strokovni delavci, šole in domači ter tuji strokovnjaki iz manjših središč, iz vzhodne in zahodne kohezijske regije.

Celoten opis projekta FILMSKI VLAK

O projektu FILMSKI VLAK

O projektu
Naš namen je filmsko opismenjevanje mladih. Danes na najdostopnejših medijih kot so popularne internetne platforme in družbena omrežja ter televizija prevladujejo cenene nadaljevanke, resničnostni šovi in druge komercialne vsebine vprašljive kakovosti. Tudi v kinematografih smo priča temu, da zavoljo komercialne uspešnosti dobijo prednost izdelki nizke moralne in etične vrednosti, ki poveličujejo nasilje, enostranska čustva, podobno kot v svetu računalniških igric. Mladi imajo omejene možnosti spoznati kvalitetne vsebine. oz. imajo premalo znanja, da bi filtrirali informacije, ločili med visoko in nizko kvaliteto.
Ključne dejavnosti projekta:
Koordinacija z VIZ, izobraževanje mentorjev, zaposlitev koordinatorja, vzpostavitev platforme za v-log, webinar, skupno izobraževanje za vse sodelujoče SD, operativno izvajanje projekta, filmski natečaj za mlade KoRaketa, zaključno srečanje vseh sodelujočih, evalvacija
Rezultat bo trajna povezava med KUV in VIZ. Naše spletišče bo na voljo vsem uporabnikom. Vezi med uporabniki, strokovnjaki in organizacijami bodo omogočale nadaljnje sodelovanje. Projekt prinaša povečanje dostopnosti do vsebin KUV, usposobljene mentorje in strokovne delavce.
V izobraževanje želimo vključiti 1000 mladih. Izobrazili jih bomo o zgodovini, sedanjosti in prihodnosti filma, o delu v avdio vizualni produkciji in poklicih. Pokazali jim bomo temeljne postopke v procesih nastanka in promocije AV del. Strokovno bomo izpopolnili tudi 90 mentorjev. V izvedbi se bodo spoznali s kakovostno filmsko produkcijo in njenimi elementi: scenarij, igra, režija, fotografija, posebni efekti, montaža. Spoznali jih bomo z različnimi žanri. Žanri igranega in dokumentarnega filma, animiranega, reportaže, razložili bomo kakšne so osnove za glasbeni video in promocijski film. Strokovno bomo izpopolnili tudi 100 mentorjev.
Dolgoročni rezultati
– razvijanje in izvajanje strategij prožnih oblik učenja, ki udeležencem omogoča inovativni pristop: logiranje na spletišču, komentiranje, objava posnetega V-loga, ocenjevanje tekmovalnost, primerjanje, skupinsko delo, pisanje zgodbe, razdelitev dela, raziskovanje, kronološko razvrščanje ali razvrščanje po pomembnosti,
– skozi partnersko povezovanje VIZ in kulturnih ustanov/ustvarjalcev zagotavljamo razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevale k dvigu splošnih in drugih kompetenc mladih ter strokovnih delavcev na področju kulture. Predstavitev in uporaba orodij: EdTech, Mobilno učenje, Gamification , BYOD, Flipped Learning.