Pripravljamo programe filmske vzgoje za strokovne delavce vzgojno izobraževalnih zavodov ter učence osnovnih in srednjih šol. Delavnice so vedno prilagojene glede na skupino in so tehnično nezahtevne. Vsaka delavnica ima uvodno predavanje ter praktični del, kjer udeleženci spoznajo možnosti izdelave videa in animacije z uporabo svojega mobilnega telefona. Ključno vodilo pri celotnem projektu Filmski vlak je princip “humanizacija tehnologije”, kar pomeni predstaviti uporabo novih tehnologij na inovativen in zabaven način, ki obenem omogoča novo socializacijo.

 

DELAVNICA 1 / FILM KOT MEDIJ – (STOP MOTION ANIMACIJA)

Udeleženci delavnice se bodo seznanili s principi izdelovanja animacij in tehnikami izdelave stop motion animacij. Samostojno bodo izdelali krajšo animacijo; od oblikovanja scenarija do snemanja in montaže videa, z uporabo brezplačne programske opreme.

 

DELAVNICA 2 / IZDELAVA VIDEA

Udeleženci delavnice se bodo seznanili s principi izdelovanja videa ter tehnikami izdelave in montaže videa. Samostojno bodo izdelali krajši video; od oblikovanja scenarija do snemanja in montaže videa, z uporabo brezplačne programske opreme, ki si jo bodo naložili na svoj mobilni telefon.

Obe delavnici sta tehnično nezahtevni, saj se pri izdelavi videa in animacije uporablja mobilni telefon. Princip delavnic je “bring your own device”, zato da je učencem in učiteljem lažje glede uporabe tehnične opreme. Zakaj ne bi uporabljali tistega, kar nosimo v žepu?

 

 

———————————————————————–

 

Uvod v delavnico bo predstavil film kot prevladujoči medij podajanja različnih informacij oz. kaj film kot medij sploh je in kakšni so primerni načini uporabe filmskega medija v procesu izobraževanja. Govora bo o različnih principih in namenih filma (zabava, izobraževanje, manipulacija, umetnost).

Filmski medij je sredstvo za posredovanje občutkov, misli, besed, zvokov, in podob.

Njegov glavni smoter je razširjanje informacij. Medij mora biti sposoben ne samo širjenja informacij ampak tudi njihovega zbiranja, prilagajanja in ohranjanja. Glede na cilj lahko filmski medij nagovarja občinstvo na razumski, čustveni in domišljijski ravni. S tem ko prezentira informacije, medij občinstvu ponuja možnosti interpretacije, ki je soodvisna od namena medija.

Filmski medij je preplet tehnologije in psihološke vsebine, namenjen interakciji z občinstvom in manipulaciji le-tega. Komunikacija, ki se vzpostavi med gibljivo podobo na ekranu in gledalcem (doma pred ekranom ali v množici teme kinodvorane), je na nek način magična in je v 20. stoletju postala neločljiv del človeške kulture.

KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA FILMSKEGA MEDIJA in FILMSKA GOVORICA

 • Od pionirskih začetkov, prvih primerov zajemanja gibljivih slik, do prvega premika kamere, dinamičnega kadriranja in montaže.
 • Nemi film in njegovi vrhovi (Rojstvo naroda, Križarka Potemkin).
 • Začetek zvočnega filma (Pevec Jazza, Veliki diktator).
 • Filmska umetnost do 2. svetovne vojne (ideološka manipulacija).
 • Uvedba barvnega filma – vladavina velikih filmskih studijev (Hollywood).
 • Evropski film (Za železno zaveso, Film noir, eksperimentalni film).
 • Digitalizacija (računalniška animacija – blockbusterji).
 • Obeti prihodnosti.

Skozi pregled filmske zgodovine se bodo udeleženci delavnice seznanili tudi z osnovnimi principi razvoja filmske tehnologije, vsebine ter različnih iskanj na področju umetniškega filma. Film izhaja iz fotografije kot zaporedje gibljivih slik. Kot vsa druga vizualna kultura temelji na osnovnih postulatih likovne teorije, prostorskih ključev, likovnih elementov, nadgrajenih s samosvojo dramaturgijo. Torej slika in zvok umeščena v zaporedje odnosov svetlo – temno, toplo – hladno, ostro in nejasno. Govorili bomo o kadriranju, približevanju fokusa, panoramskem zajemu slike, dramaturškem loku in stopnjevanju napetosti. Vse to bo udeležencem predstavljeno s praktičnimi primeri najpomembnejših filmov iz filmske zgodovine.

NOVE AVDIOVIZUALNE TEHNOLOGIJE

Na začetku 21. stoletja je postala nuja mladostnike seznanjati ne samo z uporabnostjo novih tehnologij, temveč tudi z osnovnimi principi etične rabe medija, sistemom avtorskih pravic, primernimi načini objavljanja, varovanja zasebnosti ter s človekovimi pravicami.

Pri praktičnem delu se bodo udeleženci delavnice seznanili z osnovnimi značilnostmi novih tehnologij (smartphone, go-pro kamere, spletno mreženje, socialna omrežja, virtualna in razširjena resničnost, hologrami). Udeleženci bodo s svojimi telefoni ustvarili kratko animacijo, izvedeno na dogovorjeno temo. Spoznali se bojo z orodji in pripomočki, ki so temeljni del tovrstnega ustvarjanja. Ta znanja bodo lahko uporabili pri svojem vsakodnevnem delu v razredu ali predavalnici. Seznanili se bodo z možnostmi in omejitvami javnega prikazovanja takšnih videov (sporočilnost, etična primernost, celostna vizualna podoba, grafična oprema, dolžina sporočila in določitev cilja in ciljne skupine). Vsi primerni izdelki ustvarjeni na delavnici bodo objavljeni na našem e-portalu, ter s tem postali del javnosti.

 

 

Skozi celoten projekt  (2016 – 2021) je predvidenih cca. 6 – 8 delavnic / modulov, ki bodo sicer zaokrožene ter celovite, pa vendar bodo dopuščale možnost interakcije.

Namen delavnic je, strokovnim delavcem v izobraževanju predstaviti in približati  vizualno kulturo kot enega glavnih členov medijskega opismenjevanja in opolnomočenja. V delavnici se bodo seznanili s kratko zgodovino razvoja gibljivih vizualnih podob ter se spoznali s teoretičnimi izhodišči filma kot medija (izobraževanje, zabava, manipulacija). Slušatelji se bodo skozi proces (praktično delo) naučili tudi osnovnih značilnosti filmske produkcije. Od ideje do scenarija, snemalne knjige, kadriranja, montaže in režije. V izobraževanja bomo vključili tudi praktično delo z novimi mediji (smartphone, youtube, vimeo, socialna omrežja), od ideje do objave. Pedagoški strokovni delavci bodo opremljeni s temi znanji, le-ta lahko uporabljali pri širokem naboru predmetov, ki jih poučujejo in predavajo. Na voljo sta jim tudi e-portal “Filmski vlak”, in forum “Filmski vlak”, kjer lahko izmenjujejo informacije, nadgrajujejo svoje znanje postavljajo strokovna vprašanja filmskim strokovnjakom ter tako ustvarjajo nekakšno mrežo zavedanja in širjenja znanj s področja filmske in vizualne kulture, kot medija 21. stoletja.

 

Pri razumevanju in kritičnem gledanju filma, kar je primarna naloga filmske vzgoje, je potrebno branje in opazovanje filma skozi filmsko govorico, kar pomeni da je potrebno tako pri opazovanju kot tudi pri ustvarjanju filma upoštevati mnoga vizualna izrazila. Na primeru različnih filmov bomo na delavnici predebatirali možnosti filmske govorice, ki nam jih trenuten kader ponuja.

 

Novi pristopi k poučevanju filmske vzgoje – ANIMIRANI FILM

 • Možnosti animacije,
 • kratka zgodovina animiranega filma,
 • izdelava animacije,
 • kako delati z otroki in dijaki.

 

Med izvajanjem delavnice animiranega filma se udeleženci seznanijo tudi s teoretičnimi osnovami snemanja filmov (filmska govorica, snemalna knjiga, žanri …).

Film kot zabava, izobraževanje, propaganda ali kot umetniško delo?

 

Predavatelji za module:

 • Društvo Trbovlje novomedijsko mesto (TNM)
 • ak. kipar; mag. Zoran Poznič (DD Trbovlje in TNM)
 • Andrej Uduč (DD Trbovlje in TNM)
 • mag. Bogdan Šteh (DD Trbovlje in TNM)
 • Anja Doležalek Škrabar (DD Trbovlje in TNM)
 • mag. Špela Pavli Perko (TNM)
 • ak.kipar; mag. Marko Glavač (Zveza kulturnih društev Vezenina)
 • Miha Janež (Center za mladinsko kulturo Kočevje)